Skład komisji


Archidiecezjalna Komisja do Spraw Muzyki Kościelnej Archidiecezji Lubelskiej jest ciałem doradczym Arcybiskupa Lubelskiego, koordynującym wszelkie
działania dotyczące muzyki i muzyków kościelnych w Archidiecezji Lubelskiej.

Zadania Komisji wynikające z Regulaminu Komisji ds. Muzyki Kościelnej:

  • dbanie o należyty poziom wykonywania muzyki w miejscach świętych
  • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa kościelnego dotyczących wykonywania muzyki podczas liturgii i innych celebracji
  • opiniowanie kandydatów do pracy w charakterze organistów w kościołach i kaplicach archidiecezji
  • czuwanie nad stanem technicznym organów i opiniowanie w sprawach związanych z ich zakupem lub remontem
  • troska o odpowiednie diecezjalne regulacje prawne, gwarantujące możliwość należytego wykonywania zadań przez muzyków kościelnych
  • czuwanie nad realizacją wskazań zawartych w Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej

Dnia 15.01.2021 r. Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik powołał na pięć lat Archidiecezjalną Komisję ds. Muzyki Kościelnej w składzie:   

ks. dr Tomasz Lisieckiprzewodniczący, koordynator formacji duchowej tomaszlisiecki77@gmail.com

dr Jarosław Borowski

mgr Adam Łaguna

mgr Stanisław Maryjewski

dr szt. Mieczysław Mazurek

dr hab. Maria Szymanowicz 

mgr Grzegorz Pazik 

Archidiecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej została podzielona na następujące Podkomisje:

Nazwa Podkomisji Imię i nazwisko
Podkomisja ds. repertuaru liturgicznego Ks. Tomasz Lisiecki, Mieczysław Mazurek
Podkomisja ds. organistowskich Jarosław Borowski, Stanisław Maryjewski
Podkomisja ds. chórów parafialnych, schol, psałterzystów i kantorów Adam Łaguna
Konsultant ds. organów Maria Szymanowicz 
   


Kontakt z Komisją:

komisjamuzyczna@outlook.com