Rekolekcje 18-19.02.2014 oraz 22-23.03.2013 r.


  • Share on Google+

Rekolekcjonista: ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak

Tematyka konferencji dotyczyła przede wszystkim duchowości organistów. Rekolekcjonista skoncentrował się na temacie pokuty, którą rozumie nie jako cel, ale środek do poprawy życia i odnowienia relacji z Chrystusem. Prowadzący rekolekcje zachęcał do czynienia prawdziwego dobra poprzez podjęcie trudu w pracy nad sobą. Nauki rekolekcyjne również skupiły się na temacie sakramentu pokuty i pojednania. Ks. I. Pawlak szczegółowo przypomniał warunki spowiedzi. W ramach nauk usłyszeliśmy również zachętę do prowadzenia pogłębionego życia duchowego, jako warunek konieczny do pełnienia naszej posługi: Organista to nie zawód i praca, ale powołanie! Organista powinien otwierać śpiewnik tak, jak wierny modlitewnik. Jeśli organista źle podchodzi do tej sprawy, to desakralizuje liturgię – tłumaczył rekolekcjonista. Zaznaczył również, że istotą pierwszych tygodni Wielkiego Postu jest nawrócenie – o czym świadczą teksty liturgii. Dlatego też powinniśmy w tym czasie śpiewać pieśni o charakterze pokutnym.

Podczas rekolekcji był obecny ks. bp Mieczysław Cisło.

Ćwiczenia rekolekcyjne uzupełniają wykłady i ćwiczenia muzyczne.
W tym roku podjęto problematykę doboru repertuaru liturgicznego podczas sprawowania mszy obrzędowych: ślubów i pogrzebów. Wykłady prowadzili p. mgr Stanisław Diwiszek oraz ks. mgr Piotr Raszyński. Prelegenci, opierając swoje wystąpienia na dokumentach Kościoła, zachęcali do wielkiej roztropności w doborze repertuaru. Podali również wzorcowe pieśni, które odpowiadają wymogom wspomnianych liturgii. Niepokojącym zjawiskiem podczas sprawowania zwłaszcza ślubów jest prośba narzeczonych o utwory świeckie podczas Eucharystii. Przypomniano więc, że liturgia nie jest własnością ani uczestników, ani nawet celebransa, ale jest liturgią Kościoła. Niedopuszczalne więc jest granie utworów, które stanowią repertuar świecki, np. filmowy.

Ponadto podjęto inne zagadnienia muzyczne:
* Repertuar ślubny
* Repertuar pogrzebowy
* Problemy akcentów w tonach psalmowych