II Archidiecezjalny Dzień Muzyki Chóralnej 3 czerwca 2023 r.


 • Share on Google+

W dniu 3 czerwca 2023 r. odbył się II Archidiecezjalny Dzień Muzyki Chóralnej. Pierwszy odbył się w czerwcu 2019 r., jednak pandemia wstrzymała kolejne spotkania.

Udział wzięło 23 chóry, w sumie ok. 300 chórzystów. A oto zespoły, które przyjechały do Lublina:

 • Chór parafii pw. św. Barbary w Łuszczowie z dyrygentką Katarzyną Rembiesą,
 • Chór Cordi Est z parafii pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej  z dyrygentką Joanną Ćwirko,
 • Chór Bazyliki pw. św. Anny w Lubartowie z dyrygentem Emilem Aftyką,
 • Chór parafii pw. Narodzenia NMP i św. Sebastiana w Krasieninie  z dyrygentką Moniką Prus,
 • Chór parafii pw. św. Jana Kantego w Lublinie z dyrygentem Tomaszem Sławińskim,
 • Chór Cantemus Domino z parafii pw. Narodzenia NMP w Dąbrowicy  z dyrygentką Agatą Weremczuk – Cymerman,
 • Chór parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Częstochowskiej w Stróży-Kolonii z dyrygentem Robertem Różyckim,
 • Chór parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szastarce z dyrygentem Albertem Bryczkiem,
 • Chór parafii pw. Matki Bożej Bolesnej z Kraśnika z dyrygentem Bartoszem Mulierem,
 • Chór La Familia z parafii pw. Świętej Rodziny w Puławach z dyrygentem Krzysztofem Staszewskim,
 • Zespół Magnificat z parafii pw. NMP Matki Kościoła w Palikijach z dyrygentem Piotrem Bożymem,
 • Chór parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie z dyrygentem Karolem Gadzałą,
 • Chór Jubilate Deo z Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej z Wąwolnicy z dyrygentem Adamem Łaguną,
 • Chór Carillon z parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lublinie z dyrygentem Markiem Mrozem,
 • Chór parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku (dyrygent Jarosław Chmielewski,
 • Chór parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Piaskach z dyrygentem Grzegorzem Stefaniakiem,
 • Chór Stella Maris z parafii pw. bł. bpa Władysława Gorala w Lublinie (dyrygentka Barbara Cedrowska),
 • Chór Iubilaeum z parafii pw. Wieczerzy Pańskiej w Lublinie z dyrygentem Tomaszem Orkiszewskim,
 • Schola Ave z parafii pw. Michała Archanioła w Lublinie z dyrygentem Marcinem Szerafinem,
 • Chór z parafii pw. św. Józefa w Lublinie z dyrygentem Karolem Kowalskim,
 • Chór Pueri Cantores Lublinenses z dyrygentką Agnieszką Tyrawską Kopeć,
 • Chór Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie z dyrygentem ks. Tomaszem Lisieckim,
 • Chór św. Jana Pawła II z dyrygentem ks. Tomaszem Lisieckim.

Prelekcje wygłosili: Agnieszka Tyrawska Kopeć, która rozpoczęła spotkanie pokazową lekcją emisji głosu oraz dr Andrzej Gładysz, który zaprezentował osobą i dorobek prof. Antoniego Zoły. Trzecim prelegentem był ks. Tomasz Lisiecki, który wygłosił katechezę: „Abyście umieli rozpoznać jaka jest wola Boża”, na podstawie Listu św. Pawła do Rzymian 12.

Pomiędzy prelekcjami formacyjnymi wykonywano zaplanowane utwory ku czci Serca Pana Jezusa w opracowaniu A. Zoły. Pierwsze dwa utwory złożył z chórami ks. Tomasz Lisiecki (Jezu miłości Twej, Nazareński śliczny kwiecie), pozostałe (Nieskończona najśliczniejsza; Serce Jezusa źródło miłości, Każda żyjąca dusza) – Marek Mróz. Ta część odbywała się w auli Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6. Punktem centralnym wydarzenia była Msza św. w Archikatedrze.

Układ pieśni podczas Mszy: W. Nazareński śliczny, D. Nieskończona, najśliczniejsza, K. Eucharystyczna, K. Jezu miłości Twej, U. Ciebie Boga, Z. Serce Jezusa, Missa Dominicalis – Pueri cantores. Za organami zasiadł organista archikatedralny Stanisław Maryjewski.

Przed Mszą św. Marek Mróz przećwiczył wszystkie utwory chóralne. Podczas Mszy św. asystę przygotowali alumni, byli również dwaj diakoni E. Wolski (zaśpiewał ewangelię w V tonie) oraz Salomon Pielak (zaśpiewał modlitwę wiernych – mel. Dwornik). Psalm responsoryjny zaśpiewał Szymon z chóru Pueri Cantores. Głównym celebransem był Przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej ks. Tomasz Lisiecki, który również wygłosił homilię. Ogólnie o homilii: liturgia ziemska jest włączaniem się w liturgię niebiańską, śpiewamy razem z aniołami. Śpiew człowiek otrzymuje od aniołów. Drugi motyw koncentrował się wokół Serca Pana Jezusa (taki był formularz mszalny i utwory chóralne). Krew wypływająca z Serca Jezusa w której uczestniczymy jako Ciało Chrystusa – Kościół, jesteśmy posłani, aby jak krew w organizmie zanosić do świata właśnie poprzez muzykę, śpiew – miłość Boga do tego świata. Chórzysta = świadomy apostoł Bożego piękna, Bożej kultury, Boskiej muzyki. Homilia nawiązała również do bł. Stefana Wyszyńskiego, który w latach 1946-1948 miał taki zamysł pastoralny, aby było jak najwięcej chórów, skupiających także młodzież. Zakończenie homilii stanowiło podziękowania dyrygentom i chórzystom za ich pracę i poświęcenia dla sprawy Bożej.

Po Mszy św. i wspólnym zdjęciu przed Archikatedrą, wszystkie chóry udały się do seminarium na obiad.

Plan spotkania

9.00 – Przywitanie gości

9.15 – Rozśpiewka z omówieniem problemów emisyjnych – Agnieszka Tyrawska – Kopeć (Lublin)

10.00 – Wspólny śpiew chóralny – dyr. ks. Tomasz Lisiecki

– Jezu miłości Twej
– Nazareński śliczny Kwiecie

10.20 – Prezentacja osoby Profesora Antoniego Zoły – Andrzej Gładysz

10.40 – Przerwa na kawę

11.10 – Wspólny śpiew chóralny – dyr. Marek Mróz

– Każda żyjąca dusza

– Nieskończona najśliczniejsza

11.35 Konferencja „Abyście umieli rozpoznać co Bogu przyjemne” – ks. Tomasz Lisiecki

12.00 – Wspólny śpiew chóralny – dyr. Marek Mróz – Serce Jezusa

12.10 – Podsumowanie

12.30 – Przygotowanie śpiewów w Archikatedrze

13.00 – Msza św. w Archikatedrze

14.00 – Wspólne zdjęcie uczestników przed Archikatedrą

14.15 – Agapa – wspólny posiłek w auli seminaryjnej